22. SMK – Kevin Gaskell – Be passionate

SMK konferenco organizirata Društvo za marketing Slovenije in Časnik Finance. Zadnja leta dvodnevni dogodek privablja skoraj 600 udeležencev.

22. SMK – Kevin Gaskell – Be passionate

Komentar

Posreduj članek

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Najnovejše