22. SMK – Kevin Gaskell – Marketing is H2H

SMK konferenco organizirata Društvo za marketing Slovenije in Časnik Finance. Zadnja leta dvodnevni dogodek privablja skoraj 600 udeležencev.

22. SMK – Kevin Gaskell – Marketing is H2H

Komentar