Boštjan Jerončič

direktor, Incom

Boštjan je po zaključeni Pravni fakulteti v letu 1999 dobil prvo redno zaposlitev na Ministrstvu za Finance, v sektorju za Davčni in carinski sistem. Zaupali so mu sodelovanje v različnih delovnih skupinah in skupinah za medresorska usklajevanja zakonodaje kar mu je prineslo veliko odličnih izkušenj za nadaljnjo poklicno pot. V obdobju dela na ministrstvu je objavil veliko strokovnih člankov s področja carinskih predpisov, bil je soavtor priročnika (knjige) – Kako poiskati in kako uporabljati evropske carinske predpise?. Z letom 2004 je postal družbenik v družbi Jurafin d.o.o., kjer je opravljal svetovalne funkcije s področja gospodarskega prava, davčnega prava, priprava poslovnih načrtov, zakonodajnih predlogov za različne naročnike. V letu 2005 je zaključil državni pravosodni izpit. Leto 2006 je bila velika prelomnica saj se je preselil v realni sektor in postal pomočnik direktorja v podjetju Incom d.o.o. v Ajdovščini. V okviru delovnega mesta je opravljal najzahtevnejše naloge kot so vodenje oddelkov prodaje, marketinga, kadrovskega oddelka, oddelka logistike; sklepanje krovnih pogodb – Mercator, Engrotuš, Aldi Sud Nemčija, Eismann Nemčija, vodenje pogajanj, priprava sistematizacij in notranjih aktov,… V letu 2013 je postal direktor v podjetju Incom. Nova funkcija mu je predstavljala velik izziv in veliko obvezo, saj je podjetje že postalo zelo mednarodno usmerjeno, z zelo izobraženo in vrhunsko usposobljeno ekipo sodelavcev. Delovanje v podjetju Incom je Boštjanu nenehni izziv in velika motivacija, da skupaj z najboljšo ekipo sodelavcev ustvarijo podjetje na katerega bodo upravičeno ponosni.

Povezani dogodki

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email