Boštjan Jerončič

direktor, Incom

Boštjan Jerončič

Boštjan je po zaključeni Pravni fakulteti v letu 1999 dobil prvo redno zaposlitev na Ministrstvu za Finance, v sektorju za Davčni in carinski sistem. Zaupali so mu sodelovanje v različnih delovnih skupinah in skupinah za medresorska usklajevanja zakonodaje kar mu je prineslo veliko odličnih izkušenj za nadaljnjo poklicno pot. V obdobju dela na ministrstvu je objavil veliko strokovnih člankov s področja carinskih predpisov, bil je soavtor priročnika (knjige) – Kako poiskati in kako uporabljati evropske carinske predpise?. Z letom 2004 je postal družbenik v družbi Jurafin d.o.o., kjer je opravljal svetovalne funkcije s področja gospodarskega prava, davčnega prava, priprava poslovnih načrtov, zakonodajnih predlogov za različne naročnike. V letu 2005 je zaključil državni pravosodni izpit. Leto 2006 je bila velika prelomnica saj se je preselil v realni sektor in postal pomočnik direktorja v podjetju Incom d.o.o. v Ajdovščini. V okviru delovnega mesta je opravljal najzahtevnejše naloge kot so vodenje oddelkov prodaje, marketinga, kadrovskega oddelka, oddelka logistike; sklepanje krovnih pogodb – Mercator, Engrotuš, Aldi Sud Nemčija, Eismann Nemčija, vodenje pogajanj, priprava sistematizacij in notranjih aktov,… V letu 2013 je postal direktor v podjetju Incom. Nova funkcija mu je predstavljala velik izziv in veliko obvezo, saj je podjetje že postalo zelo mednarodno usmerjeno, z zelo izobraženo in vrhunsko usposobljeno ekipo sodelavcev. Delovanje v podjetju Incom je Boštjanu nenehni izziv in velika motivacija, da skupaj z najboljšo ekipo sodelavcev ustvarijo podjetje na katerega bodo upravičeno ponosni.

Povezani dogodki

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

NE ZAMUDI

24. SMK

ODLOČITEV ZA RAST
28. IN 29. MAJ
PORTOROŽ